Lallin koulu, hallituksen kokous ja www-sivujen ylläpitokoulutus

Hallituksen kokous ja www-sivujen koulutus Lallin koulun IT-luokassa klo 15.
Koulutus on tarkoitettu hallituksen jäsenille, jaostojen puheenjohtajille, sihteerille, tiedottajalle, rahastonhoitajalle, jäsenrekisterin hoitajalle, myyntituotteista vastaavalle ja Ystävien yhdyshenkilöille.
Kalevi Salmi esittelee uuden jäsenrekisterin ja Anneli Laine opastaa www-sivujen
sisällön päivitystä.
Glögitarjoilu, tervetuloa!