Kulttuuriraati

Säkylän kunta yhdessä Köyliö- ja Säkylä-seurojen kanssa järjestää Kulttuuriraadin 14.5. johon ovat tervetulleita mukaan kaikki kulttuurista kiinnostuneet kuntalaiset. Lämpimästi tervetuloa mukaan selvittämään kunnassamme järjestettävän kulttuuritoiminnan nykytilaa ja tekemään siitä yhdessä vielä parempaa!

 

Ilmoittautuminen kulttuuriraatiin alkaa ti 30.4. klo 10.00 osoitteessa https://opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto/course.php?l=fi&t=2904

 

Kulttuuriraati kartoittamaan Säkylän kulttuuritoimintaa

 

Säkylän kunnan kulttuuritoimi yhdessä Köyliö- ja Säkylä –seurojen kanssa järjestää paikallisen taide- ja kulttuuritoiminnan edistämistä käsittelevän kuntalaisraadin. Tiistaina 14.5. Tupalan Hovissa järjestettävän Kulttuuriraadin tavoitteena on selvittää paikallisten kulttuuritoimijoiden näkemyksiä Säkylän kunnassa järjestettävän kulttuuritoiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä kehittää uusia ehdotuksia kunnan ja kolmannen ja neljännen sektorin välisen yhteistyön tehostamiseksi.

 

Säkylässä on viime vuosina toteutettu eri alojen kuntalaisraateja, joiden teemoina ovat olleet esimerkiksi lapsiperheiden ja ikääntyvien henkilöiden hyvinvointiin liittyvät palvelut, nuorisopalvelut sekä liikuntapalvelut. Kuntalaisraadit ovat laatineet julkilausumat, joita on käsitelty asianomaisten toimialojen lautakunnissa.

 

Säkylän kunnan alueella on paljon kolmannen sektorin toimijoita, joita kunta tukee esimerkiksi mahdollistamalla tilat kulttuuritilaisuuksiin ja vuosittaisia avustuksia myöntämällä. Eri toimijat hyötyvät kunnan ja järjestökentän yhteistyön tiivistämisestä ja uudenlaisesta organisoinnista. Sivistystoimialalle on tärkeää yhteistyö Säkylän kunnassa toimintaa järjestävien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyön ja toiminnan kehittäminen sekä työnjaon selkiyttäminen on hyödyllistä kuntalaisten kulttuuritarjonnan koordinoinninkin kannalta. Kulttuuriraati mahdollistaa toimijoiden kohtaamisen ja kehittää yhdessä kuntalaisten mahdollisuutta osallistua monipuoliseen kulttuuritarjontaan.

 

Kulttuuriraatiin voi ilmoittautua kuka tahansa kulttuuriasioista kiinnostunut kuntalainen. Ilmoittautuminen alkaa ti 30.4. klo 10.00 osoitteessa www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto (hakusana: Kulttuuriraati). Kulttuuriraadin käytännön toiminnan kannalta osallistujamäärä rajataan n. 40 henkilöön. Mukaan ilmoittautuneet kokoontuvat 14.5. yhteen kuulemaan alustuksia mm. uuteen kulttuuritoimintalakiin liittyen ja keskustelemaan Säkylän kunnan kulttuuritoiminnan nykytilasta ja toiveista siihen liittyen. Päivän päätteeksi laaditaan julkilausuma, joka luovutetaan Säkylän kunnan sivistyslautakunnalle ja perusturvalautakunnalle.


Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

 

Päivän jälkeen Säkylän kunnan nettisivuilla toteutetaan nettipohjainen Webropol-kysely, jolla kuntalaiset saavat kertoa oman mielipiteensä raadissa esille tulleista asioista. Kulttuuriraatiin osallistuvat kokoontuvat myös jatkossa, tavoitteena on pidempiaikainen toiminta, verkostoituminen ja tarvittavien toimijoiden yhteen saattaminen.