Vuosikokoukset

Köyliö-seuran hallitus on päättänyt pitää siirtyneen kevätkokouksensa ja syyskokouksen sunnuntaina 15.11.2020 kello 14.00 alkaen Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa, jossa on mahdollista noudattaa kaikkia koronasta johtuvia varotoimia.   

Kevätkokouksen osalta käsitellään:
- esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019 (tutustu vuosikertomukseen jo etukäteen www.koylio-seura.fi)
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
-  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään :
- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021
-  valitaan hallituksen puheenjohtajaja muut jäsenet vuodelle 2021
- valitaan kaksi toiminnanntarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat vuodelle 2021
-  käsitellään muut kokouskutsussa käsitellyt asiat: vahvistetaan hallituksen elokuussa päättämät kunniajäsenvalinnat


Kokousten päätyttyä n. kello 15.15 saamme kuulla esitelmän:

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsen, FM Kristiina Syrjäsuo "Kotiseututoiminnan merkitys hyvinvoinnille  sekä näkökulmia  saavutettavuudesta kulttuuritoiminnassa ja kotiseututyössä"

Kulttuurin harrastamisella on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia. Syrjäsuon mukaan kulttuurin saavutettavuus on moninaisuuden huomioimista kulttuuritoiminnan suunnittelussa. Se tarkoittaa paljon muutakin kuin esteettömyyttä. Syrjäsuon mukaan saavutettavuuden edistäminen lisää yhdenvertaisuutta, osallistumista ja osallisuutta, mitkä vuorostaan lisäävät hyvinvointia. Syrjäsuo kertoo tuovansa esitelmässään esille erilaisia ajatuksia aiheesta erityisesti kotiseututyön näkökulmasta.

Tervetulotoivotuksin

Köyliö-seura ry, hallitus