Kevätkokous

Köyliö-seuran kevätkokous pidetään Teams-kokouksena sunnuntaina 21.3.2021 kello 15.00. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
- esitetään vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja  vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Kokousasiakirjat tulevat tälle sivulle etukäteen tutustumista varten n. viikkoa ennen kokousta.