Seuran syyskokous

Köyliö-seuran syyskokous järjestetään Lallin koululla sunnuntaina 21.11.2021 kello 14.00 alkaen. 

 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

   4. hyväksytään kokouksen esityslista

  5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

  6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

  8. käsitellään muut kokouskutsussa käsitellyt asiat

Kokouksen jälkeen esitellään  Köyliist 17-kirja ja Lalli&Talvi-Henrikki-DVD sekä esitellään  Silmäniloa ohikulkijoille-kannustekisan kuvasatoa ja jaetaan palkinnot. 

Tervetuloa

Hallitus